چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

از : 15 اکتبر 1393، ساعت 0:00:00 - تا : 18 اکتبر 1393، ساعت 0:00:00

از 15 الی 18 دی ماه 1393 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران