پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

از : 6 سپتامبر 1394، ساعت 0:00:00 - تا : 9 سپتامبر 1394، ساعت 0:00:00

از 6 الی 9 آذر ماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران