خط توليد

. خط مونتاژ تمام اتوماتیک قطعات SMD با امکان مونتاژ 120.000 قطعه در ساعت

. دستگاه وان قلع اتوماتیک جهت مونتاژ قطعات DIP

. خط نیمه اتوماتیک و اتوماتیک تولید دسته سیم

. خط نیمه اتوماتیک تولید ترانس

. دستگاه های تزریق پلاستیک

. تسترهای انتهای خطوط تولید و پروگرمرها