سیزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

از : 3 اکتبر 2013 - تا : 6 اکتبر 2013