چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

از : 5 ژانویه 2015 - تا : 8 ژانویه 2015

از 15 الی 18 دی ماه 1393 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران